Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-02 15:29:38  PAULINA KOWALCZE

Utworzono artykuł 260839 o nazwie 'x'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste260839
user_idpuste2501188
resource_idpuste2098
namepustex
category_idpuste44554
language_idpuste1
shortpusteggggg
fullpuste

Uchwała nr 92/2019 Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalania i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Filia we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

publishfrompuste2019-10-02 00:00:00
_activepuste1
slugpustex
2019-10-02 15:32:05  PAULINA KOWALCZE

Zmieniono nazwę z 'x' na 'Studia na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu'

Pole short zmieniło wartość z 'ggggg' na 'Uchwała w sprawie programów studiów na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu.'

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Uchwała nr 92/2019 Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalania i dostosowania program&oacute;w studi&oacute;w na kierunkach studi&oacute;w prowadzonych na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Filia we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku &ndash; Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.</span></p> ' na '<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Uchwała nr 92/2019 Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalania i dostosowania program&oacute;w studi&oacute;w na kierunkach studi&oacute;w prowadzonych na II Wydziale Psychologii Filia we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku &ndash; Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.</span></p> '

Pole slug zmieniło wartość z 'x' na 'studia-na-ii-wydziale-psychologii-we-wroclawiu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namexStudia na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu
shortgggggUchwała w sprawie programów studiów na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu.
full

Uchwała nr 92/2019 Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalania i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Filia we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uchwała nr 92/2019 Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalania i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na II Wydziale Psychologii Filia we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

slugxstudia-na-ii-wydziale-psychologii-we-wroclawiu
2019-10-02 15:32:06  PAULINA KOWALCZE

Załączono plik 636254

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2440040
user_idpuste2501188
fobject_idpuste636254
resource_idpuste2098
modelpusteArticle
foreign_idpuste260839
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się